توکار

نوع نمایش :
52 کالا
مقایسه
پنل سقفی   24 وات دور فلزی (شوان)   -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی 24 وات دور فلزی (شوان)

تعداد در کارتن:10 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
65700
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 50 وات 60*60 مربع (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 50 وات 60*60 مربع (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
298100
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 24 وات دور سرامیک گرد E11 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 24 وات دور سرامیک گرد E11 (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
65800
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 18 وات دور سرامیک گرد و مربع E8 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 18 وات دور سرامیک گرد و مربع E8 (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
45500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 12 وات دور سرامیک گرد و مربع (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 12 وات دور سرامیک گرد و مربع (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
29300
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 6 وات دور سرامیک دایره E4 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 6 وات دور سرامیک دایره E4 (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
18000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 25 وات توکار بک لایت (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 25 وات توکار بک لایت (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 20

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
75525
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 16 وات توکار بک لایت (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 16 وات توکار بک لایت (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 20

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
40470
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 10 وات توکار بک لایت (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 10 وات توکار بک لایت (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:40

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
28500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 18 وات توکار گرد دور شیشه (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 18 وات توکار گرد دور شیشه (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 20

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
51900
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 12 وات توکار گرد دور شیشه (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 12 وات توکار گرد دور شیشه (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 20

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
38000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی 60*60  60 وات (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی 60*60 60 وات (شوان)

تعداد در کارتن: 4 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
255000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 40 وات توکار گرد (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 40 وات توکار گرد (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 6

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
209900
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 20 وات توکار گرد (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 20 وات توکار گرد (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 18

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
95900
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 10 وات توکار گرد (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 10 وات توکار گرد (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 24

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
56900
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 5 وات توکار متحرک گرد (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 5 وات توکار متحرک گرد (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 40

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
31000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 60*60  50 وات (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 60*60 50 وات (شوان)

تعداد در کارتن:4 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
246940
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی  18 وات دور شیشه ای گرد و مربع (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی 18 وات دور شیشه ای گرد و مربع (شوان)

تعداد در کارتن:30 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
53040
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی  12 وات دور شیشه ای گرد و مربع (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی 12 وات دور شیشه ای گرد و مربع (شوان)

تعداد در کارتن:30 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
38730
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 6 وات توکار گرد دور شیشه (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل 6 وات توکار گرد دور شیشه (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:40

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل SMD مربع و گرد دور رنگی سه حالته 6+18 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل SMD مربع و گرد دور رنگی سه حالته 6+18 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 20 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل SMD مربع و گرد دور رنگی سه حالته 3+3 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل SMD مربع و گرد دور رنگی سه حالته 3+3 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 60 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل SMD مربع و گرد دور شیشه ای 6 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل SMD مربع و گرد دور شیشه ای 6 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 50 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل SMD مربع و گرد دور شیشه ای 12 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل SMD مربع و گرد دور شیشه ای 12 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 20 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...