دور سرامیک

نوع نمایش :
17 کالا
مقایسه
پنل سقفی   24 وات دور فلزی (شوان)   -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی 24 وات دور فلزی (شوان)

تعداد در کارتن:10 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
65700
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 50 وات 60*60 مربع (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 50 وات 60*60 مربع (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
298100
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 24 وات دور سرامیک گرد E11 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 24 وات دور سرامیک گرد E11 (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
65800
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 18 وات دور سرامیک گرد و مربع E8 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 18 وات دور سرامیک گرد و مربع E8 (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
45500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 12 وات دور سرامیک گرد و مربع (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 12 وات دور سرامیک گرد و مربع (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
29300
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 6 وات دور سرامیک دایره E4 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 6 وات دور سرامیک دایره E4 (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
18000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 40 وات توکار گرد (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 40 وات توکار گرد (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 6

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
209900
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 20 وات توکار گرد (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 20 وات توکار گرد (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 18

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
95900
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 10 وات توکار گرد (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 10 وات توکار گرد (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 24

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
56900
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 5 وات توکار متحرک گرد (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 5 وات توکار متحرک گرد (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 40

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
31000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی  12 وات دور فلزی گرد (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل سقفی 12 وات دور فلزی گرد (شوان)

تعداد در کارتن:20 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی  18 وات دور فلزی گرد و مربع (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل سقفی 18 وات دور فلزی گرد و مربع (شوان)

تعداد در کارتن:50 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 30 وات توکار گرد(ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل 30 وات توکار گرد(ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 12

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل توکار دور سرامیک دایره  و مربع12 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل توکار دور سرامیک دایره و مربع12 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 40

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل توکار دور سرامیک دایره  و مربع 9 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل توکار دور سرامیک دایره و مربع 9 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:40

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل توکار دور سرامیک دایره  و مربع 6 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل توکار دور سرامیک دایره و مربع 6 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:40

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل توکار دور سرامیک دایره  و مربع 4 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل توکار دور سرامیک دایره و مربع 4 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:40

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...