روشنایی

نوع نمایش :
332 کالا
مقایسه
لامپ LED حبابی 40 وات (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
لامپ  50 وات LED سفینه ای E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ 50 وات LED سفینه ای E27 (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 16

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
101200
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ  30 وات LED سفینه ای E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ 30 وات LED سفینه ای E27 (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 24

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
56800
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ  15 وات  LED سفینه ای E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ 15 وات LED سفینه ای E27 (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 45

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
41200
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ LED استوانه ای 70 وات E40 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ LED استوانه ای 70 وات E40 (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 10

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
176250
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ LED استوانه ای 50 وات E27 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ LED استوانه ای 50 وات E27 (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 20

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
102250
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی   24 وات دور فلزی (شوان)   -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی 24 وات دور فلزی (شوان)

تعداد در کارتن:10 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
65700
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ LED هالوژنی 8 وات SMD  سوکت دار GU10 (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ LED هالوژنی 8 وات SMD سوکت دار GU10 (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 100

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
17580
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 25 وات رنگی (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 25 وات رنگی (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
13500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 50 وات 60*60 مربع (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 50 وات 60*60 مربع (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
298100
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 24 وات دور سرامیک گرد E11 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 24 وات دور سرامیک گرد E11 (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
65800
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 18 وات دور سرامیک گرد و مربع E8 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 18 وات دور سرامیک گرد و مربع E8 (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
45500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 12 وات دور سرامیک گرد و مربع (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 12 وات دور سرامیک گرد و مربع (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
29300
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 6 وات دور سرامیک دایره E4 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 6 وات دور سرامیک دایره E4 (خزرشید)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
18000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ LED حبابی 10 وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ LED حبابی 10 وات E27 (خزرشید)

حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
12840
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ LED حبابی 70 وات E27  (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ LED حبابی 70 وات E27 (خزرشید)

حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
124800
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ LED حبابی 50 وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ LED حبابی 50 وات E27 (خزرشید)

حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
95700
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ LED حبابی 30 وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ LED حبابی 30 وات E27 (خزرشید)

حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
48100
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ LED حبابی 20 وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ LED حبابی 20 وات E27 (خزرشید)

حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
26700
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ LED حبابی 15 وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ LED حبابی 15 وات E27 (خزرشید)

حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
20000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ LED حبابی 12 وات E27 (خزرشید)  -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ LED حبابی 12 وات E27 (خزرشید)

حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
14950
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ فیلامنتی 7 وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ فیلامنتی 7 وات E27 (خزرشید)

حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
14830
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف  200 وات E40 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 200 وات E40 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
128000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لامپ کم مصرف 70 وات E27 (خزرشید) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لامپ کم مصرف 70 وات E27 (خزرشید)

حداقل 1 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
36800
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...