جستجو

روکار

نوع نمایش :
16 کالا
مقایسه
پنل 18 وات روکار (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود
مقایسه
پنل SMD گرد و مربع روکار 18 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل SMD گرد و مربع روکار 18 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 20 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
37350
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی 24 وات روکار (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی 24 وات روکار (آروشا)

تعداد در کارتن: 10 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
80500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی 12 وات روکار (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی 12 وات روکار (آروشا)

تعداد در کارتن: 20 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
37750
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی 24 وات روکار اسلیم (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی 24 وات روکار اسلیم (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 10

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
101000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی 18 وات دور فلزی روکار (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی 18 وات دور فلزی روکار (شوان)

تعداد در کارتن:30 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
70300
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی 12 وات دور فلزی روکار (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی 12 وات دور فلزی روکار (شوان)

تعداد در کارتن:20 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
33700
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی 18 وات روکار (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی 18 وات روکار (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 20

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
74000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی 12 وات روکار (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی 12 وات روکار (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:40

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
55000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 22 وات روکار (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود
مقایسه
پنل روکار دایره ومربع 24 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل روکار دایره ومربع 24 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:12

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل روکار دایره ومربع 18 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل روکار دایره ومربع 18 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:20

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل روکار دایره ومربع 12 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل روکار دایره ومربع 12 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:40

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل روکار دایره ومربع 6 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل روکار دایره ومربع 6 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:40

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 60 وات 60*60 (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل 60 وات 60*60 (آروشا)

تعداد در کارتن: 2 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی 24 وات دور فلزی روکار (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل سقفی 24 وات دور فلزی روکار (شوان)

تعداد در کارتن:10 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...