روکار

نوع نمایش :
14 کالا
مقایسه
پنل 24 وات روکار گرد و مربع (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 24 وات روکار گرد و مربع (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 10

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
90250
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی دور فلزی  24 وات روکار گرد (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی دور فلزی 24 وات روکار گرد (شوان)

تعداد در کارتن:10 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
103200
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی دور فلز  18 وات روکار گرد و مربع (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی دور فلز 18 وات روکار گرد و مربع (شوان)

تعداد در کارتن:30 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
68200
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل سقفی دور فلز  12 وات روکار گرد (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل سقفی دور فلز 12 وات روکار گرد (شوان)

تعداد در کارتن:20 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
38730
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 18 وات روکار گرد و مربع (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 18 وات روکار گرد و مربع (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 20

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
68000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 12 وات روکار گرد و مربع (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پنل 12 وات روکار گرد و مربع (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:40

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
45500
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل SMD گرد و مربع روکار 24 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل SMD گرد و مربع روکار 24 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 10 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل SMD گرد و مربع روکار 12 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل SMD گرد و مربع روکار 12 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 20 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل SMD گرد و مربع روکار 18 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل SMD گرد و مربع روکار 18 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 20 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل SMD 60*60  سرامیکی 60 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل SMD 60*60 سرامیکی 60 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 2 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل روکار دایره ومربع 24 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل روکار دایره ومربع 24 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:12

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل روکار دایره ومربع 18 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل روکار دایره ومربع 18 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:20

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل روکار دایره ومربع 12 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل روکار دایره ومربع 12 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:40

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل روکار دایره ومربع 6 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل روکار دایره ومربع 6 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:40

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...