قاب های سقفی

نوع نمایش :
16 کالا
مقایسه
قاب سقفی 5 وات توکار یونی لایت (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قاب سقفی 5 وات توکار یونی لایت (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 50

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قاب سقفی 10 وات توکار یونی لایت (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قاب سقفی 10 وات توکار یونی لایت (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 50

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
چراغ توکار 15 وات لنتر (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

چراغ توکار 15 وات لنتر (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 24

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
چراغ توکار 10 وات لنتر (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

چراغ توکار 10 وات لنتر (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 24

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پنل 30 وات توکار متحرک(پرژکتور فکی) ایران زمین -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پنل 30 وات توکار متحرک(پرژکتور فکی) ایران زمین

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 10

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قاب COB گرد توکار 60 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قاب COB گرد توکار 60 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 10 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قاب COB گرد توکار 50 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قاب COB گرد توکار 50 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 10 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قاب COB گرد توکار 30 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قاب COB گرد توکار 30 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 20 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قاب COB گرد توکار 25 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قاب COB گرد توکار 25 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 30 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قاب COB گرد توکار 20 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قاب COB گرد توکار 20 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 20 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قاب COB گرد توکار 7 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قاب COB گرد توکار 7 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 50 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قاب COB گرد توکار 5 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قاب COB گرد توکار 5 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 100 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
COB  توکار 30 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

COB توکار 30 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:20

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
COB  توکار 25 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

COB توکار 25 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:20

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
COB  توکار  20 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

COB توکار 20 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 20

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
COB  توکار 10 وات (بروکس) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

COB توکار 10 وات (بروکس)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن:40

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...