پرژکتورها

نوع نمایش :
29 کالا
مقایسه
پرژکتور 10 وات smd (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 10 وات smd (شوان)

تعداد در کارتن:50 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
41250
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 50 وات لنزدار مروارید  COB (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 50 وات لنزدار مروارید COB (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 10

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
205450
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 30 وات لنزدار مروارید  COB (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 30 وات لنزدار مروارید COB (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 16

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
167440
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 150 وات الماس  COB (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 150 وات الماس COB (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 1

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
1246900
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 50 وات الماس  COB (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 50 وات الماس COB (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 9

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
255300
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 30 وات الماس  COB (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 30 وات الماس COB (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 16

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
153000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 30 وات ساده SMD (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 30 وات ساده SMD (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 9

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
104900
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
پرژکتور 100 وات SMD (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 100 وات SMD (شوان)

تعداد در کارتن: 8 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
387250
407000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور  70 وات SMD (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 70 وات SMD (شوان)

تعداد در کارتن:8 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
244130
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
پرژکتور  50 وات SMD (شوان) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 50 وات SMD (شوان)

تعداد در کارتن:10 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
165900
155750
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 50 وات الماس SMD (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

پرژکتور 50 وات الماس SMD (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 8
176320
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور COB روشان 10 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور COB روشان 10 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 20 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور ویترینی 30 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور ویترینی 30 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 20 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور SMD آدرین 100 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور SMD آدرین 100 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 2 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور SMD آدرین 50 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور SMD آدرین 50 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 6 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور SMD روشان 150 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور SMD روشان 150 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 4 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور COB روشان 50 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور COB روشان 50 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 6 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 50 وات ساده SMD (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور 50 وات ساده SMD (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 8

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 100 وات الماس  COB (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور 100 وات الماس COB (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 2

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 30 وات الماس SMD (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور 30 وات الماس SMD (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 10 و 16

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور 100 وات ساده SMD (ایران زمین) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور 100 وات ساده SMD (ایران زمین)

حداقل دو سال ضمانت تعداد در کارتن: 4

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ریل پرژکتور ویترینی 1 متری (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

ریل پرژکتور ویترینی 1 متری (آروشا)

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور SMD روشان 250 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور SMD روشان 250 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 1 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پرژکتور SMD  مدل آرسام و پویان200 وات (آروشا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پرژکتور SMD مدل آرسام و پویان200 وات (آروشا)

تعداد در کارتن: 1 حداقل 2 سال ضمانت

جهت اطلاع از قیمت نهایی و تخفیفات این محصول با بخش فروش تماس گرفته شود.
ناموجود
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...